ࡱ> jmi[ bjbj 4Zpa!\pa!\5x x ...8f||.?^^tttE?G?G?G?G?G?G?vB,E0G?G?tt4\?$F*F*F* ttE?F*E?F*F*[8|9t0YxT&81??<?8\E(>\E$99\E;F*G?G?F*?\Ex > : Catre: Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa In atentia: Dnei. GIULIANA SCOGNAMIGLIO, Lichidator D-lui. ALESSANDRO LEPROUX, Lichidator D-lui. GIUSEPPE VIDAU, Lichidator Ref: Anunt de vanzare a partilor sociale detinute de catre Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa la capitalul social al societatii Immobiliare Italo Romena SRL (avand J40/4654/2002 si CUI 14673082) CERERE DE ACCES LA DATA ROOM Subsemnatul, [nume, prenume], nascut la data de [...], in [...], domiciliat in [...], str. [...] nr. [...], bl. [...], et. [...], ap. [....], sector [...], identificat cu CI/pasaport seria [...], nr. [...] emis la data de [...] de catre [....] si valabil pana la data de [...], CNP [...], sau Subsemnatul, [nume, prenume], nascut la data de [...], in [...], domiciliat in [...], str. [...] nr. [...], bl. [...], et. [...], ap. [....], sector [...], identificat cu CI/pasaport seria [...], nr. [...] emis la data de [...] de catre [....] si valabil pana la data de [...], CNP [...], in calitate de reprezentant legal / imputernicit al societatii [denumirea completa si forma de organizare], cu sediul in [...], inregistrata in Registrul Comertului de pe langa [...]/din [....], avand cod unic de inregistrare [....]/cod fiscal [....], atribut fiscal [....], capital social [...], (denumita in continuare Societatea), prin prezenta: DECLARAM PE PROPRIE RASPUNDERE cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal privitor la falsul in declaratii ca subsemnatul/Societatea indeplineste conditiile prevazute in Anuntul de Vanzare privind procedura de vanzare a partilor sociale detinute de catre Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa la capitalul social al societatii IMMOBILIARE ITALO ROMENA SRL: Ca subsemnatul/Societatea/societatiile isi exprima intentia de a participa la licitatia de vanzare a partilor sociale detinute de catre Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa in Societatea Immobiliare Italo Romena SRL (avand J40/4654/2002 si CUI 14673082) si ataseaza la prezenta Cerere de Acces urmatoarele documente si informatii: certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului competent (nu mai vechi de 30 de zile) si ultimul act constitutiv actualizat astestat de un avocat/certificat de catre Oficiul Registrului Comertului competent; scurta descriere care sa contina detalii ale activitatii desfasurate de catre Societate si, daca este cazul, de catre grupul de apartenenta, si/sau societatea-mama, cuprinde principalele date economice si financiare, precum si metiuni privind structura de control a Societatii, incluzand si structura societara pana la ultimul beneficiar real al lantului de control; Si, solicita accesul la Data Roomi in procedura de vanzare a partilor sociale prin intermediul persoanelor fizice si/sau juridice mentionate in Oferta Financiara si in prezenta Cerere de Acces. Numarul limita de persoane pentru care se solicita autorizatia de acces la Data Room pentru procedura de vanzare prin licitatie a partilor sociale detinute de catre Veneto Banca SPA - in procedura de lichidare administrativa, in conformitate cu Anuntul de Vanzare este de 7 (sapte), dupa cum urmeaza: NR. CRITERICNUMEPRENUMESOCIETATETELEFONE-MAIL Pentru orice comunicare referitoare la prezenta Cerere de Acces, va rugam sa utilizati urmatoarea adresa de e-mail certificata: [...] La prezenta Cerere de Acces la Data Room se va atasa Angajamentul de Confidentialitate semnat, precum si Regulamentul Data Room Virtual semnat spre acceptare si copia documentului de identitate al declarantului. [Locul incheierii/Data] ________________________________ [Semnatura reprezentantului legal sau a imputernicitului cu procura speciala] In cazul in care participa la licitatia de vanzare mai multe persoane fizice si/sau juridice, prezenta Cerere de Acces (si anexele la aceasta) se va completa si semna de catre fiecare participant in parte; In cazul in care societatea este reprezentata de catre reprezentantul legal atunci se va atasa un certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului competent (nu mai vechi de 30 de zile) si ultimul act constitutiv actualizat astestat de un avocat/certificat de catre Oficiul Registrului Comertului competent. In cazul in care societatea este reprezentata de catre un tert - imputernicit se va atasa o procura speciala autentica. Se va atasa si hotararea adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic al societatii si/sau ale adunarii actionarilor prin care s-a decis depunerea prezentei oferte financiare, in vederea cumpararii partilor sociale detinute de Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa in societatea Immobiliare Italo Romena SRL, precum si mandatul de a depune o oferta finaciara de cumparare, prin intermediul propriului reprezentant legal sau imputernicitului cu procura speciala, precum si intentia a incheia contractul de vanzare (cesiune) de parti sociale. In cazul in care participantul este o societate cotata la bursa trebuie furnizat o scurt descriere a structurii actionariatului si o list a actionarilor ce detin participatii de control, adic mai mari de 25%, cu detalii despre cotele de participare respective. In cazul in care participantul este un fond de investitii, detaliile trebuie sa fac referire la societtile participante la fondul de investitii in chestiune sau la toti titularii de cote de participare la fond cu o valoare mai mare de 25% decat insusi fondul.   ANEXA A PAGE \* MERGEFORMAT 1 OPRTijly}~ϺϢu]E]]E+E2hwh>G5CJOJPJQJ\^JaJmHsH/hwh>G5CJOJPJQJ^JaJmHsH/hwh:5CJOJPJQJ^JaJmHsH/hwh>G5CJOJPJQJ^JaJmH sH )hV855CJOJPJQJ^JaJmHsH/h>Gh>G5CJOJPJQJ^JaJmHsH)h,B5CJOJPJQJ^JaJmHsH/h>Gh:5CJOJPJQJ^JaJmHsH/h>Gh:5CJOJPJQJ^JaJmHsHBv e f EF+ $ & Fa$gdw $1$a$gdw $1$a$gdw$a$gdw$a$gdw $a$gdwm$$`1$^``a$gdw $a$gdw $a$gd>G 7 Z Ϻ禎yaL07hwh:5CJOJPJQJ^JaJmHnH sHtH )h,B5CJOJPJQJ^JaJmHsH/hwhb5CJOJPJQJ^JaJmHsH)hb5CJOJPJQJ^JaJmHsH/hwh:5CJOJPJQJ^JaJmHsH'hwh:5CJOJQJaJmHsH)hV855CJOJPJQJ^JaJmHsH/hwh>G5CJOJPJQJ^JaJmHsH/hwh:5CJOJPJQJ^JaJmHsH 5 6 / ѹџoXo6oCjhwh:6CJH*OJPJQJU^JaJmHnHsHtH,hwh:CJOJPJQJ^JaJmHsH/hwh:6CJOJPJQJ^JaJmHsH.hwh_ :5CJOJQJ\^JaJmHsH3jhwh~f0J5CJOJQJU\^JaJ.hwh#5CJOJQJ\^JaJmHsH.hwh:5CJOJQJ\^JaJmHsH+hwhf5B*CJOJQJ\aJph / H R e f GWXz{㰒ubR?b/bh,BCJOJQJaJmHsH$hwhbCJOJQJaJmHsHhbCJOJQJaJmHsH$hwh:CJOJQJaJmHsH8hwh:CJKHOJPJQJ^JaJmHnHsHtH;hwh:5CJKHOJPJQJ^JaJmHnHsHtH(hwh}MCJOJQJ^JaJmHsH:hwh:56CJOJPJQJ^JaJmHnHsHtH7hwh:6CJOJPJQJ^JaJmHnHsHtH JZ[m}~ǪkYkB.B&h,BCJOJPJQJ^JaJmHsH,hwh:CJOJPJQJ^JaJmHsH"hbCJOJQJ^JaJmHsH(hwhbCJOJQJ^JaJmHsH(hwh:CJOJQJ^JaJmHsH(hwhb/CJOJQJ^JaJmHsH8hwh>GCJKHOJPJQJ^JaJmHnHsHtH"h>GCJOJQJ^JaJmHsH'hwhY5CJOJQJaJmHsH$hwhYCJOJQJaJmHsHDEF+,ADHK[adkVAVAV,A,(hwhECJOJQJ^JaJmHsH(hwhyCJOJQJ^JaJmHsH(hwh"fCJOJQJ^JaJmHsH+hwhb/5CJOJQJ^JaJmHsH+hwh9c5CJOJQJ^JaJmHsH(hwhb/CJOJQJ^JaJmHsH(hwhQCJOJQJ^JaJmHsH(hwh:CJOJQJ^JaJmHsH(hwhb/CJOJQJ^JaJmHsH(hwh:CJOJQJ^JaJmHsHdx "?AMN֬gR(hwh9cCJOJQJ^JaJmHsH5jhwh#I_0JCJOJQJU^JaJmHsH(hwhCCJOJQJ^JaJmHsH(hwhyCJOJQJ^JaJmHsH(hwhquCJOJQJ^JaJmHsH(hwhRCJOJQJ^JaJmHsH(hwhECJOJQJ^JaJmHsH(hwh"fCJOJQJ^JaJmHsH+^_ $$Ifa$gdw$$Ifa$gdC'9obu'$a$gdw $ & Fa$gdw 3>]^_ooZE0(hwhYDCJOJQJ^JaJmHsH(hwhECJOJQJ^JaJmHsH(hwhC'9CJOJQJ^JaJmHsH(hwh+CJOJQJ^JaJmHsH(hwh#CJOJQJ^JaJmHsH"hC'9CJOJQJ^JaJmHsH(hwhquCJOJQJ^JaJmHsH+hwhb/5CJOJQJ^JaJmHsH(hwhb/CJOJQJ^JaJmHsH(hwhd)CJOJQJ^JaJmHsH_bclmyz|fijĉt_Jt;thwh FCJOJQJaJ(hwheSjCJOJQJ^JaJmHsH(hwhqCJOJQJ^JaJmHsH(hwh FCJOJQJ^JaJmHsH(hwhY\CJOJQJ^JaJmHsH(hwh*nCJOJQJ^JaJmHsH hwh*nCJOJQJ^JaJ"hC'9CJOJQJ^JaJmH sH (hwhquCJOJQJ^JaJmHsH(hwhCJOJQJ^JaJmHsHf$įkkZI4(hwhdOCJOJQJ^JaJmHsH hwh_ :CJOJQJ^JaJ hwhC'9CJOJQJ^JaJ.hwhC'95CJOJQJ\^JaJmHsH&hwhC'95CJOJQJ\^JaJ.hwhC'95CJOJQJ\^JaJmH sH (hC'95CJOJQJ\^JaJmH sH (hwh_ :CJOJQJ^JaJmHsH(hwh FCJOJQJ^JaJmHsH"hC'9CJOJQJ^JaJmHsH F5)) $$Ifa$gdw$$Ifa$gdC'9obu'kd$$Ifֈ 5L647ap<ytw:kd$$Ifֈ 5L647ap<ytw $$Ifa$gdw $$Ifa$gdw$$Ifa$gdC'9obu'F5)) $$Ifa$gdw$$Ifa$gdC'9obu'kd$$Ifֈ 5L647ap<ytw:kd$$Ifֈ 5L647ap<ytw $$Ifa$gdw $$Ifa$gdw$$Ifa$gdC'9obu'F5)) $$Ifa$gdw$$Ifa$gdC'9obu'kd$$Ifֈ 5L647ap<ytw:kd$$Ifֈ 5L647ap<ytw $$Ifa$gdw $$Ifa$gdw$$Ifa$gdC'9obu'F5)) $$Ifa$gdw$$Ifa$gdC'9obu'kd$$Ifֈ 5L647ap<ytw:2$a$gdwkd$$Ifֈ 5L647ap<ytw $$Ifa$gdw$367;<?@INO[\qrtv} ֬뗂mmXC(hwheSjCJOJQJ^JaJmHsH(hwh:CJOJQJ^JaJmHsH(hwhaZCJOJQJ^JaJmHsH(hwh:CJOJQJ^JaJmHsH(hwhiwICJOJQJ^JaJmHsH(hwhMCJOJQJ^JaJmHsH(hwhquCJOJQJ^JaJmHsH(hwhdOCJOJQJ^JaJmHsH(hwhuNCJOJQJ^JaJmHsHuv|}QRjkgd'$*$1$7$8$H$a$gd#I_$a$gd:$a$gdw$a$gdw#0PQRjknXnC.(hwh1CJOJQJ^JaJmHsH(hwh^CJOJQJ^JaJmHsH+hwhiwI>*CJOJQJ^JaJmHsH(hwhiwICJOJQJ^JaJmHsH.hwhiwI56CJOJQJ^JaJmHsH hwh_ :CJOJQJ^JaJ(hwh_ :CJOJQJ^JaJmHsH(hwhaZCJOJQJ^JaJmHsH(hwheSjCJOJQJ^JaJmHsH(hwhiwICJOJQJ^JaJmHsH mnӳj[J9J9 hiwIhE]CJOJQJ^JaJ hiwIhquCJOJQJ^JaJhiwIhE]CJOJQJaJ-jhiwIhE]0JCJOJQJU^JaJh,BOJQJ^JmHsH h:h:OJQJ^JmHsH%jh:h:0JOJQJU^Jh:hE]OJQJmHsH h:hE]OJQJ^JmHsHh:OJQJ^JmHsHh:hE]OJQJ%jh:hE]0JOJQJU^J -.;<KLXYy{4CXYŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰşjhT#qUhT#q hb/hE]CJOJQJ^JaJ(hiwIhquCJOJQJ^JaJmHsH(hiwIhE]CJOJQJ^JaJmHsH hiwIhE]CJOJQJ^JaJ(hiwIhquCJOJQJ^JaJmHsH0$a$gdw$a$$a$gd: ̽s(hwh1CJOJQJ^JaJmHsHhT#qhU(jhwhR!OJQJUmHnHuhwOJQJmHnHuhwhR!OJQJjhwhR!OJQJUhB1h:(h:h:5B*CJOJQJaJph,h:h:5B*CJOJQJ^JaJph 21F:p:. A!"#$% $$If!vh#v#v9#v#v#v#v:V 65555555L/ / / / 47p<ytw$$If!vh#v#v9#v#v#v#v:V 65555555L/ / / 47p<ytw$$If!vh#v#v9#v#v#v#v:V 65555555L/ / / 47p<ytw$$If!vh#v#v9#v#v#v#v:V 65555555L/ / / 47p<ytw$$If!vh#v#v9#v#v#v#v:V 65555555L/ / / 47p<ytw$$If!vh#v#v9#v#v#v#v:V 65555555L/ / / 47p<ytw$$If!vh#v#v9#v#v#v#v:V 65555555L/ / / 47p<ytw$$If!vh#v#v9#v#v#v#v:V 65555555L/ / / 47p<ytw!s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmH nH sH tH N`N Normal*$1$ CJKHPJ_HaJmHsHtHDA D Default Paragraph FontVi@V 0 Table Normal :V 44 la (k ( 0No List ZZ Intestazione1 x$OJQJCJPJ^JaJ6B6 Body Text x(/( List^JP"P Didascalia1 xx $CJ6^JaJ]020 Indice $^JBOBB Contenuto tabella $TART Intestazione tabella $a$ $5\HbH e*0 Balloon TextCJOJQJ^JaJb/qb e*0Balloon Text Char(CJKHOJPJQJ^JaJmHsHtH>@> '0 Footnote TextCJaJP/P '0Footnote Text CharKHPJmHsHtH@&`@ '0Footnote ReferenceH*zOz ahICorpo del testo 1$d*$a$'CJKHOJPJQJaJhmHsHtH4@4 w)0Header %J/J w)0 Header CharCJKHPJaJmHsHtH4 @4 w)0Footer %J/J w)0 Footer CharCJKHPJaJmHsHtHjoj _zDefault 7$8$H$5B*CJOJPJQJ^J_HaJmHnHphsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 5 Z 4447 / d_f$&()*,+ !"#$%'+.07!@ @H 0( 0( B S ?BEOklxy78 !$(6>IQUX{#38<CDGJN\dow{~ %(4:DPpr .9HVdfloEGWaz~ JSZd}DFHQ) + , 2 A D H L [ d x  " ( ? A M N 3 > ] _ b g l n y | f g $ + 3 5 6 8 ; > ? A I K N V [ ] q v { } $01PRjk!(,047CGORmq *4@mqS\foy-.0;FKOX\y~47CEX[ABTxdfDF* + ] _ t v { } PRikOijly}~EEGWXXz{JZ[[}~ 3 > y z f kkmnl?$DtZy;4dRS@ 4XD[l d2ylJh ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJ QJ o(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJ QJ o(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJ QJ o(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJ QJ o(hH80^8`0OJPJQJ^J) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJ QJ o(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJ QJ o(hH80^8`05o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.yy;Sl?$ 4X d     rU    6;        (x    ҩ qg"3hcH`ttM 8D= 7{ tHqd!:Rc{a+AABLtM tH^H.<d!E4@$-9[%(,^H.QeOqg"38D= E4@:$xABLd|TQeOtd|T%(,-9[7{ $xcH`a+Aa,~~h,~~hh?i$Rc{a< dOEP<}O~/{ @n f90g/BUl$1Yb/+A!ES"9#Q#S$\%'T'{'w)4 *e*n*;+:,/1%1V85856(6&7N7/`7O%8=8M[8C'9:_ :u>:TL;'<~A>L?t$A,B:CoCYD~E FViFuzGahIiwIlL*M}M NuNPq,QoR=}RaX[G[Ir\N]#I_wb"b9cYOcGcp5Dvz3T ^fCy:B1~8q+s'M>R.IZ>>11gmQaZNgO:Fq+`}78cm{DDbbwg*fyY3R!?{Rk >(<wnz=Wgq#FE![$1E]|K:``)Q]d)2Y\u Vr.1EHHE%6iZ L#7^&[L ?YLqu@p@UnknownAuthor G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7@Cambria7.@ CalibriUAndale Sans UICalibri5. .[`)TahomaI. ??Arial Unicode MS?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math" hkj&uG7 =y ' r0 Jq P! xx  $   Oh+'0L  ,4<D  Normal1Microsoft Office Word@@r1:m@Y7 ՜.+,D՜.+, `hpx  Title8' MAIL_MSG_ID1RESPONSE_SENDER_NAMEEMAIL_OWNER_ADDRESS MAIL_MSG_ID2gFAAvvm1OVlBaXFNG9xebf1FGr0xARJp7dAYZwHWIIyN1q5OX0f4+3MVlZTyjUzKGMWi3a8XJSpg4s6K FK/z5z3UzNbsWd5GyPRZk5qA6OLfUEOrFRo4j+7zS2O79WMmczRsAKXpgfsGe4uK6gWJgaEIvCJi WnM7oaBYA5NgXG/50wpQwVdqYtREdCyS9cLBcPRveHuS1pEntfcJFIxY9kH0+0Ze+liFY/R+OQe7 SQ8Ng5rtMSm8458GJ4sAAAE9kkUq3pEoJJaldy0asqbSv4VO8hGSBJUxpkvkJswbY=4sAAAGYoQX4c3X/KX9YE3SPjW4NksYzemsJy1B/Qu12NX2z0=hqTh/9ANZcn2Yq7IekKmX5H+9Ud3DxOYJOY8TPLVMGCCo+R9qOF4bExWM4Pf G7Zi6aDAbKExK/fovvsZN+t+aLhGfQIcDKUpFg== !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`bcdefghkloRoot Entry F E^xn@Data .1Table6EWordDocument 4ZSummaryInformation(YDocumentSummaryInformation8aMsoDataStore`Dx0YxA3E2YCWCZ5A==2`Dx0YxItem PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Veneto Banca S.P.A. in L.C.A.

VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A.

Si comunica che, con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito nella Legge 121/2017).
Con provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017, sono stati nominati Commissari Liquidatori l'Avv. Alessandro Leproux, la Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio e il Dott. Fabrizio Viola.
Sono stati, inoltre, nominati componenti del Comitato di Sorveglianza l'Avv. Franco Benassi, il Prof. Avv. Andrea Guaccero, il Dott. Giuseppe Vidau. Il Comitato di Sorveglianza, nella riunione tenutasi il 25 giugno 2017, ha nominato Presidente del Comitato stesso il Prof. Avv. Andrea Guaccero. Con successivo provvedimento della Banca d'Italia del 17 aprile 2018, adottato a seguito delle dimissioni dall'incarico di Commissario liquidatore di Veneto Banca S.p.A. rassegnate dal dott. Fabrizio Viola, il dott. Giuseppe Vidau, nato a Roma il 4 marzo 1959, è stato nominato Commissario liquidatore e la prof.ssa Simona Arduini, nata a Roma il 12 giugno 1970, è stata nominata – in sostituzione del dott. Giuseppe Vidau – componente del Comitato di sorveglianza di Veneto Banca S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Montebelluna (TV), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del TUB, per ogni aspetto non disciplinato dal decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, come convertito con legge n. 121 del 31 luglio 2017.

Conseguentemente, a decorrere dal 17 aprile 2018, il Collegio dei Commissari liquidatori di Veneto Banca in LCA è composto da:
Avv. Alessandro Leproux
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio
Dott. Giuseppe Vidau

e il Comitato di Sorveglianza è composto da:
Prof Simona Arduini
Avv. Franco Benassi,
Prof. Avv. Andrea Guaccero (Presidente).

Si precisa, altresì, che l'indirizzo PEC della procedura è il seguente: VenetoBancaSpa.inliquidazioneCA@cert.venetobanca.it .
I Commissari Liquidatori
Avv. Alessandro Leproux
Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio
Dott. Giuseppe Vidau

...